Export Mongolia

Thank you for your information

We will contact you soon.

Accept

An error has occurred.

Please try again.

Accept

Олон улсын компаниудад

 

Монгол Улсын нийт хүн ам 2017 онд 3,177,899 болж, өмнөх оныхоос 57,964 буюу 1.86 хувиар өслөө. Улсын хэмжээнд 2017 онд 75,321 хүүхэд мэндэлсэн байна.


Хүн ам

Nano International

Нийт хүн амын 64.19 хувь нь 35 хүртэл насны залуучууд байна. Тодруулбал, нийт хүн амын 30.46 хувь буюу 967,896 нь 0-14 насны хүүхэд, 63.17 хувь буюу 2,007,430 нь 15-59 насны хүмүүс, 6.37 хувь буюу 202,573 нь 60 ба түүнээс дээш насны өндөр настан байна.Nano International


Мал аж ахуй

Мал аж ахуйн салбар нь хүн амыг хүнсээр,боловсруулах үйлдвэрүүдийг түүхий эдээр хангах үндсэн эх булаг нь байдаг.Nano InternationalNano International