Export Mongolia

Thank you for your information

We will contact you soon.

Accept

An error has occurred.

Please try again.

Accept

Олон улсын компаниудад

 
  • ХХА-н үйлдвэрлэлд суурилсан эдийн засагтай
  • Нийт үйлдвэрлэлийн 85%-ийг ХХА-н үйлдвэрлэл эзэлдэг

Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн үйлдвэр

Nano International


Экспортын боломжит бүтээгдэхүүн

Nano International