Export Mongolia

Thank you for your information

We will contact you soon.

Accept

An error has occurred.

Please try again.

Accept

Мэдээ

Европын зах зээлд арьсан гутал экспортлох гарын авлага


Германы Олон Улсын Хамтын ажиллагааны Нийгэмлэгийн Ази дахь бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааг дэмжих (SRECA), Эдийн засгийн өсөлт, бизнес эрхлэлтийг дэмжих төсөл (PROGRES) болон Экспорт Олон Улсын Худалдааны Төв хамтран Европын зах зээлд арьсан гутал экспортлох гарын авлагыг бэлтгэн гаргалаа. Энэхүү гарын авлага нь англи болон монгол хэл дээр гарсан бөгөөд та доорх холбоосоор гарын авлагатай танилцах боломжтой.

Европын зах зээлд арьсан гутал экспортлох гарын авлага

Export Mongolia

 

Холбоотой мэдээ