Export Mongolia

Thank you for your information

We will contact you soon.

Accept

An error has occurred.

Please try again.

Accept

1

Экспорт хийхэд бэлэн байгаа эсэхээ тодорхойлох

  1. Байгууллагын дотоод хүчин чадал, нөөц боломж экспорт хийхэд хүрэлцээтэй эсэх Экспорт хийхээр төлөвлөж буй улсад танай бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ байгаа эсэх
  2. Бизнесийн төлөвлөгөөндөө экспорт хийх төлөвлөгөөгөө нэгтгэх эсэх Экспорт хийх төлөвлөгөөгөө дэлгэрэнгүй, нарийн болгох

2

Зах зээлд нэвтрэх стратегиа тодорхойлох

  1. Зах зээлийн судалгаа хийх
  2. Шууд экспорт, хамтарсан компани гэх мэт стратегиас сонголт хийх

3

Гадаад хэрэглэгчээ тодорхойлох, түүнд хүрэх арга зам

  1. Зорилтот зах зээлээ тодорхойлох
  2. Түүнд хүрэх маркетингийн сувгаа тодорхойлох
  3. Тус улсад болж буй үзэсгэлэн яармагт оролцох
  4. Түншээ олох

4

Төлбөр тооцооны шийдлээ олох

5

Экспортын үе шат тутамд өөрийгөө хөгжүүлэх

 

6

Татвар, татаас, даатгалын тооцоолол